Vítame Vás na stránke našej materskej školy

Spolu sme vychovali a pripravili do školy veľa skvelých detí :) Tešíme sa na Vás a Vaše ratolesti.

O nás

Materská škola sa nachádza na konci prekrásnej obce Spišská Teplica v tichom a príjemnom prostredí, blízko mesta Poprad s výhľadom na okolitý les a Vysoké Tatry.

Sme materská škola rodinného typu. Deťom pokskytujeme celodenné a poldenné predprimárne vzdelávanie v čase od  6,30 - 16,30 hod.

V súčastnosti prevádzkujeme štyri triedy s deťmi vo veku od dvoch rokov až po začatie plnenia povinnej školskej dochádzky.

Materská škola sa nachádza na konci prekrásnej obce Spišská Teplica v tichom a príjemnom prostredí, blízko mesta Poprad s výhľadom na okolitý les a Vysoké Tatry.

Sme materská škola rodinného typu. Deťom pokskytujeme celodenné a poldenné predprimárne vzdelávanie v čase od  6,30 - 16,30 hod.

V súčastnosti prevádzkujeme štyri triedy s deťmi vo veku od dvoch rokov až po začatie plnenia povinnej školskej dochádzky.

Materská škola sa nachádza na konci prekrásnej obce Spišská Teplica v tichom a príjemnom prostredí, blízko mesta Poprad s výhľadom na okolitý les a Vysoké Tatry.
Sme materská škola rodinného typu. Deťom poskytujeme celodenné a poldenné predprimárne vzdelávanie v čase od 6,30 - 16,30 hod.
V súčastnosti prevádzkujeme štyri triedy s deťmi vo veku od dvoch rokov až po začatie plnenia povinnej školskej dochádzky.
 
        
 
 

 Záleží nám, aby pod kvalitu našej Materskej školy s environmentálnym zameraním a zdravým životným štýlom pod názvom

"Hravo - zdravo" sa podpísalo

zdravé, šťastné, hrajúce sa dieťa

pod odborným, profesionálnym vedením učiteľa a spokojný rodič. 

 Naša Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

MŠ Spišská Teplica spolupracuje so:

  • Súkromnou základnou umeleckou školou Fantázia

Tanečný  krúžok

Výtvarný krúžok

  • Súkromnou jazykovou školou Target
  • Anglický jazyk
  • Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva – Huncovce

Individuálna logopedická intervencia – Depiztáž

  • Základnou školou Spišská Teplica

Krúžok Anglického jazyka

Korčuľovanie

  • Podtatranskou knižnicou v Poprade
  • AquaCity Poprad

predplavecká príprava

Záleží nám, aby pod kvalitu našej Materskej školy s environmentálnym zameraním a zdravým životným štýlom pod názvom
"Hravo - zdravo" sa podpísalo
zdravé, šťastné, hrajúce sa dieťa
pod odborným, profesionálnym vedením učiteľa a spokojný rodič.
 
 
Naša Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
MŠ Spišská Teplica spolupracuje so:
Súkromnou základnou umeleckou školou Fantázia
Tanečný krúžok
Výtvarný krúžok
 
Súkromnou jazykovou školou Target
Anglický jazyk

Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva – Huncovce
Individuálna logopedická intervencia – Depiztáž
 
Základnou školou Spišská Teplica
Krúžok Anglického jazyka
Korčuľovanie
 
Podtatranskou knižnicou v Poprade
 
AquaCity Poprad
predplavecká príprava